QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN III – CHƯƠNG 2

QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN III – CHƯƠNG 2

KHÁI QUÁT

Khái quát quy Trình Đại Tu Hộp Số Phần III - Kiến thức Ô tôi

Chương này mô tả tất cả những quy trình chính để tháo, kiểm tra và lắp ráp cụm trục thứ cấp.

KIỂM TRA VÀNH ĐỒNG TỐC

KIỂM TRA VÀNH ĐỒNG TỐC

Khi gạt cần số, vành đồng tốc bị ép vào mặt côn của bánh răng, làm cho tốc độ quay của bánh răng tăng lên hay giảm đi tương ứng. Điều đó phá vỡ chức năng quay của việc chuyển số.

Như vậy, ma sát giữa mặt côn của bánh răng và vành đồng tốc dần làm mòn thành bên trong của vành đồng tốc. Khi mức độ mòn tăng lên, khe hở giữa các bánh răng giảm đi làm cho vành đồng tốc trượt và phá vỡ sự ăn khớp êm của các bánh răng.

Chú thích hình ảnh: 

(1) Bánh răng

(2) Trục

(3) Lò xo khoá hãm

(4) Vành đồng tốc

(5) Càng gài số

(6) Ống trượt gài số

(7) Moay ơ đồng tốc

(8) Khoá hãm

(9) Trục càng gạt

1.Kiểm tra vành đồng tốc bằng quan sát

Chắc chắn rằng rãnh của bề mặt bên trong vành đồng tốc không bị mòn. Cũng như không có vết xước hay hư hỏng vật lý trên bề mặt bên trong của vành đồng tốc.

Kiểm tra vành đồng tốc bằng quan sát

2. Kiểm tra vành đồng tốc

Tác dụng lực ép vào bánh răng và vành dr bằng tay. Trong khi vẫn duy trì lực ép, hãy thước lá để đo khe hở xung quanh toàn bộ chu vi.

GỢI Ý:

Do chu vi bề mặt bên trong của vành đồng tốc bị mòn, vành đồng tốc có xu hướng cuốn vào theo hướng bánh răng do đó làm giảm khoảng cách khe hở giữa bánh răng và vành đồng tốc.

3. Kiểm tra hoạt động của vành đồng tốc

Kiểm tra hoạt động của vành đồng tốc

Tác dụng lực ép vào vành đồng tốc để lắp nó vào với mặt côn của bánh răng bằng tay. Sau đó chắc chắn rằng vành đồng tốc không bị trượt khi tác dụng lực theo hướng quay.

Chú thích hình ảnh: 

(1) Vành đồng tốc 

(2) Bánh răng

(3) Thước lá

KIỂM TRA MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC VÀ ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ

KIỂM TRA MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC VÀ ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ

Chú thích hình ảnh:

(1) Ống trượt gài số

(2) Moay ơ đồng tốc

1. Kiểm tra bằng quan sát

Kiểm tra xem có vết xước hay bất kỳ hư hỏng vật lý nào trên then hoa của moay ơ đồng tốc và ống trượt gài số không.

2. Kiểm tra tính năng trượt của moay ơ đồng tốc và ống trượt gài số

Ăn khớp moay ơ đồng tốc và ống trượt gài số để kiểm tra xem chúng trượt có êm không.

KIỂM TRA ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ VÀ CÀNG GÀI SỐ

KIỂM TRA ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ VÀ CÀNG GÀI SỐ

Chú thích hình ảnh

(1) Ống trượt gài số 

(2) Càng gài số

(3) Thước kẹp

1. Kiểm tra bằng quan sát

Kiểm tra xem có vết xước hay bất kỳ hư hỏng vật lý nào trên vùng tiếp xúc giữa càng gài số và ống trượt gài số không.

2. Đo khe hở giữa ống trượt gài số và càng gài số

Để tính toán khe hở giữa ống trượt gài số và càng gài số, hãy dùng thước kẹp để đo chiều rộng của phần (A) của ống trượt gài số và chiều dày của phần (B) của càng gài số ở một vài vị trí.

Khe hở (C) = (A) – (B)

GỢI Ý:

 • Đối với hộp số loại C, bánh răng và moay ơ đồng tốc số lùi được kết hợp thành một cụm.
 • Khi giá trị khe hở vượt quá tiêu chuẩn, các bánh răng sẽ không ăn khớp êm do hành trình không đúng.

LẮP RÁP

1. Lắp ráp moay ơ đồng tốc

Lắp ráp moay ơ đồng tốc

Chú thích hình ảnh

(1) Ống truợt gài số

(2) Lò xo khoá hãm

(3) Khoá hãm

(4) Moay ơ đồng tốc

2. Lắp từng chi tiết

Lắp từng chi tiết

Chú thích hình ảnh

(1) Đệm dọc trục (số 1)

(2) Bi

3. Lắp moay ơ đồng tốc và bánh răng lên trục thứ cấp

Lắp moay ơ đồng tốc và bánh răng lên trục thứ cấp

Chú thích hình ảnh

(1) Vòng bi trục thứ cấp

(2) Bánh răng bị động số 4

(3) Ống cách bánh răng trục thứ cấp

(4) Bánh răng bị động số 3

(5) Bánh răng số 2

(6) Vòng bi đũa kim (số 2)

(7) Ống cách

(8) Phanh hãm

(9) Vòng đồng tốc (số 2)

(10) Cụm moay ơ đồng tốc

(11) Vòng đồng tốc (số 1)

(12) Bánh răng số 1

(13) Vòng bi đũa kim (số 1)

(14) Trục thứ cấp

4. Kiểm tra khe hở bánh răng

Kiểm tra khe hở bánh răng

Chú thích hình ảnh

(1) Khe hở dọc trục bánh răng số 1

(2) Khe hở dọc hướng kính răng số 1

(3) Khe hở dọc trục bánh răng số 2

(4) Khe hở dọc hướng kính răng số 2

LẮP RÁP MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC

Lắp ráp ống trượt gài số và moay ơ đồng tốc trong khi cẩn thận xác nhận vị trí đúng của chúng. Sau đó gắn khoá hãm và lò xo khoá hãm vào moay ơ đồng tốc.

LẮP RÁP MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC

GỢI Ý:

 • Đối với hộp số loại C, bánh răng và moay ơ đồng tốc số lùi được kết hợp thành một cụm.
 • Bôi dầu bánh răng vào những vị trí trượt của ống trượt gài số trước khi lắp ráp.

Chú thích hình ảnh

(1) Ống trượt gài số

(2) Lò xo khoá hãm

(3) Khoá hãm

(4) Moay ơ đồng tốc

1. Loại Phanh hãm

Loại Phanh hãm

GỢI Ý:

 • Móc vấu của lò xo khoá hãm vào khoá hãm.
 • Không gióng thẳng khe hở miêng của các lò xo khoá hãm.

Chú thích hình ảnh

(1) Ống trượt gài số

(2) Lò xo khoá hãm

(3) Khoá hãm

(4) Moay ơ đồng tốc

2. Loại ép

Loại ép

GỢI Ý: Ép lò xo khoá hãm bằng tô vít đầu dẹt và ấn khoá hãm vào.

Chú thích hình ảnh

(1) Ống trượt gài số

(2) Lò xo khoá hãm

(3) Khoá hãm

(4) Moay ơ đồng tốc

LẮP MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC VÀ BÁNH RĂNG LÊN TRỤC THỨ CẤP

LẮP MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC VÀ BÁNH RĂNG LÊN TRỤC THỨ CẤP

Chú thích hình ảnh

(1) Vòng bi đũa kim (Số 1)

(2) Bánh răng số 1

(3) Vòng đồng tốc (Số 1)

(4) Moay ơ đồng tốc No.1

(5) SST (Dụng cụ thay vòng bi hộp số)

(6) Máy ép thuỷ lực

(7) Đệm dọc trục và bi 

(8) Khoá hãm

Lắp các bánh răng

– Đặc biệt chú ý đến vị trí và hướng của từng chi tiết khi lắp chúng lên trục.

CHÚ Ý:

 • Quay các bánh răng để gióng thẳng khoá hãm với rãnh trên vòng đồng tốc.
 • Bôi dầu bánh răng vào những vị trí trượt của bánh răng trước khi lắp ráp.

– Đặt và gắn SST. Sau đó dùng máy ép thuỷ lực để ép moay-ơ đồng tốc, bánh răng và vòng bi vào.

ùng máy ép thuỷ lực để ép moay-ơ đồng tốc, bánh răng và vòng bi vào

– Sau khi ép các chi tiết vào, hãy xác nhận lại rằng các bánh răng quay êm.

 • Bánh răng số 1 và moay ơ đồng tốc No.1
 • Lắp các phanh hãm
 • Lắp bánh răng bị động số 3
 • Lắp bánh răng bị động số 4
 • Lắp vòng bi trục thứ cấp

Lắp bánh răng bị động số 3

Lắp bánh răng bị động số 3

Chú thích hình ảnh

(1) SST (Dụng cụ thay vòng bi hộp số)

(2) Máy ép thuỷ lực

(3) Ống cách

(4) Vòng bi đũa kim (Số 2)

(5) Vòng đồng tốc (Số 2)

(6) Bánh răng số 2

(7) Bánh răng bị động số 3 

(8) Khoá hãm

Lắp bánh răng bị động số 4

Lắp bánh răng bị động số 4

Chú thích hình ảnh

(1) SST (Dụng cụ thay thế vòng bi tay lái nghiêng) 

(2) Máy ép thuỷ lực

(3) Bánh răng bị động số 4

(4) Ống cách trục thứ cấp

Lắp vòng bi trục thứ cấp

Lắp vòng bi trục thứ cấp

Chú thích hình ảnh

(1) SST (Dụng cụ thay thế vòng bi tay lái nghiêng)

(2) Máy ép thuỷ lực

(3) Vòng bi trục thứ cấp

KIỂM TRA KHE HỞ BÁNH RĂNG

Để đo khe hở bánh răng, hãy dùng thước lá và đồng hồ so.

KIỂM TRA KHE HỞ BÁNH RĂNG

Chú thích hình ảnh

(1) Bánh răng số 1

(2) Bánh răng số 2

1. Khe hở bánh răng số 1

-Bước 1: Dùng thước lá để đo khe hở dọc trục.

-Bước 2: Dùng đồng hồ so để đo khe hở hướng kính giữa bánh răng và trục.

Khe hở bánh răng số 1
Khe hở bánh răng số 1

GỢI Ý: Nếu không có đủ khe hở cho bánh răng, các bánh răng sẽ không được bôi trơn đầy đủ, ngược lại, nếu khe hở quá lớn, bánh răng sẽ không ăn khớp đúng và có thể tạo ra tiếng ồn không bình thường.

Chú thích hình ảnh

(1) Bánh răng số 1

(2) Thước lá

(3) Tấm nhôm

(4) Êtô

(5) Đồng hồ so

2. Khe hở bánh răng số 2

Khe hở bánh răng số 2
Khe hở bánh răng số 2

-Bước 1: Dùng đồng hồ so để đo khe hở dọc trục.

-Bước 2: Dùng đồng hồ so để đo khe hở hướng kính giữa bánh răng và trục.

GỢI Ý:

Nếu không có đủ khe hở cho bánh răng, các bánh răng sẽ không được bôi trơn đầy đủ, ngược lại, nếu khe hở quá lớn, bánh răng sẽ không ăn khớp đúng và có thể tạo ra tiếng ồn không bình thường.

Chú thích hình ảnh

(1) Tấm nhôm

(2) Êtô

(3) Đồng hồ so

(4) Đầu đo loại cần

KẾT THÚC PHẦN QUY TRÌNH THAO GỠ HỘP SỐ PHẦN III – PHẦN II ! 


 Hy vọng với bài viết “Quy Trình Đại Tu Hộp Số Phần III – Phần 2” sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức về quy trình đại tu hộp số, để có thể vận dụng vào thực tế theo đúng quy trình nhà sản xuất đưa ra. Mời các bạn đón xem các phần tiếp theo của Quy Trình Đại Tu Hộp Số nhé. 

 Xem thêm các bài viết kiến thức ô tô tại đây! 


 Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé!    

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47